مهاجرت کانادا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه‌گذاری

اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری

“برنامه سرمایه گذاران مهاجر” فدرال، همانند برنامه کارآفرینان مهاجر، متوقف شده است و اداره مهاجرت کانادا دیگر درخواست های مربوط به این برنامه را نمی پذیرد.
در عوض، برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کبک فعال است، اما اخیرا تغییراتی در آن صورت گرفته است. شما برای اینکه واجد شرایط مهاجرت کانادا از طریق سرمایه‌گذاری و برنامه سرمایه گذاری باشید باید:
  • به تنهایی یا به همراه همسر خود، حداقل ۲،۰۰۰،۰۰۰ دلار کانادا دارایی خالص (که از راه قانونی به دست آمده است) داشته باشید، که شامل مبالغ دریافتی به صورت کمک مالی ظرف شش ماه قبل از ارسال درخواست نمیشود.
  • دارای سابقه مدیریت باشید.
  • به مدت حداقل دو سال از پنج سال قبل از ارسال درخواست برای گواهی گزینش، وظایف مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و کنترل منابع مالی، انسانی یا مادی، تحت اختیار شما بوده باشد. این شامل تجربه به دست آمده در دوره کارآموزی، آموزش یا دوره تخصصی برای دریافت مدرک نیست.
  • قصد اقامت را داشته باشید.
  • یک توافقنامه سرمایه گذاری را با یک واسطه ی مالی (کارگزار یا شرکت امانی) مجاز به مشارکت در برنامه سرمایه گذاری، به امضا برسانید
  • یک سرمایه گذاری پنج ساله معادل ۱،۲۰۰،۰۰۰ دلار کانادا را در Investissement Québec – Immigrants Investisseurs Inc انجام دهید.

 

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

درخواست شما، بر اساس عوامل دیگری نیز ارزیابی خواهد شد، از جمله سن، تحصیلات، و مهارت های زبان خارجه شما. برنامه سرمایه گذاری کبک تا مارچ ۲۰۲۱ بسته شده است . شرایط این برنامه متعاقبا اعلام میگردد.